Ambulant

Individuele zorg en begeleiding op maat voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ouders en verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking hebben op bepaalde momenten van de dag ook weleens behoefte aan een stukje extra ondersteuning.

” Kompas ” kan u deze ondersteuning bieden.

Extra ondersteuning kan om verschillende redenen zeer welkom zijn.

Hierbij enkel voorbeelden:

  • Persoonlijke verzorging:
    Bijvoorbeeld douche / bad momenten.
  • Praktische verzorging:
    Denk hierbij aan eetmomenten, aankleden, beweging en ontspanning.
  • Praktische gezinsondersteuning:
    Hierbij kun je denken aan een stukje extra ondersteuning in de thuissituatie om iedereen een beetje te ontlasten.

Ouders krijgen op deze manier wat meer ruimte voor andere broertjes en zusjes, of voor dingetjes waar zij normaal gesproken niet of nauwelijks aan toekomen.  

Vertrouwen.
Wij kunnen ons inbeelden dat het voor sommige mensen een grote stap is om in uw eigen vertrouwde omgeving ondersteuning van een zorgaanbieder te aanvaarden. Juist om die reden komt er bij u een vaste en betrokken professionele begeleider. Zo weet u wie er bij u thuis komt en wat u van deze begeleider mag verwachten. U maakt eerst zonder enkele verplichting rustig kennis met een van onze begeleiders. Tijdens dit gesprek ervaart u persoonlijk of er een band ontstaat tussen u en onze begeleider. Wij vinden het zeer belangrijk dat u met een gerust hart een stukje ondersteuning uit handen kunt geven.

Samenwerking.
Onze begeleider stelt samen met uw gezin en /of cliënt een programma op. Dit programma is geheel afgestemd op de zorgbehoefte die u als ouder en /of cliënt bij ons aangeeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ook zelf indelen, op welke locatie, op welke dagen, en op welke tijden u van onze ondersteuning gebruik wilt maken.

Zorgplan / Evaluatie
Om goed professioneel en methodisch te kunnen handelen legt onze begeleider alle gemaakte zorgafspraken en doelen voor u vast in een zorgplan. De wensen van een ouder en / of cliënt kunnen in de loop der tijd veranderen. Daarom evalueert onze begeleider samen met u jaarlijks het zorgplan om ( zo mogelijk ) nog beter ondersteuning te bieden.

U kunt bij ” Kompas ” rekenen op individueel maatwerk.